Fitxa de la conferència
Títol TURISME INSTRUMENT PER AL DESENVOLUPAMENT
Descripció La consideració del turisme com una via i oportunitat per el desanvolupament està cada vegada més present en les polítiques socioeconòmiques dels països i en les estratègies dels països receptors d´ajuda internacional. Alguns fets que han contribuit a aquest augment de protagonisme del turisme són entre altres el consens arribat en reunions internacionals sobre la capacitat del turisme per contribuir al desenvolupament socioeconìmic i més concretament a l´alleugerement de la pobresa, com es recull en el Objectius de Desenvolupament del Mileni fixats per les Nacions Unides. El sector del turisme és una línia estratègica que té grans possibilitats, doncs és considerat un instrument que, ben gestionat, contribueix a la millora de la qualitat de vida de les poblacions locals i a la reducció de la pobresa, fomentant la creació de llocs de treball i la conservació del patrimoni natural i cultural.
Durada 50 minuts
Idioma Indistint (Català o castellà)
Nombre d'edicions 2
Àmbit principal Ciències Socials i Humanitats
Altre àmbit
Ponent Principal Marta Gemma Nel·lo Andreu - Dept Geografia
Material Per a la modalitat presencial: ordinador i canó
Observacions Conferència relacionada amb els graus de Turisme i Geografia. Aquesta conferència es pot fer virtualment o presencial (en aquest cas si ho permet la situació sanitària a partir del gener)

Tornar al llistat de conferències