Activitats adreçades a secundària
Conferències temàtiques

Identificació d'usuari
  • Si sou un docent de la URV el Codi d'Usuari i Clau d'accés són els que utilitzeu per entrar als Serveis Digitals de la Universitat (Intranet, Correu Electrònic, Campus Virtual, Revistes Electròniques, etc...)

    Codi d'Usuari i Claus d'accés inicials: El codi d'usuari és el teu NIF/NIE/Passaport i la clau d'accés inicial serà la data de naixement en format DD-MMM-AA.
    Exemple: 02-MAI-78. El mes MMM pot ser (GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES). Recordeu posar els guions entre el dia, mes i any.

  • Si sou un centre de secundària l'usuari i clau per accedir a l'aplicatiu és el que us han facilitat des del Centre d'Atenció a l'Estudiant


Respecte de les dades que et sol·licitem, d'acord amb el contingut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, t'informem què:

Les dades contingudes en la base de dades seran utilitzades per la Universitat i els seus departaments, com a únics destinataris, sense que estigui prevista la seva cessió a cap altra persona, entitat o institució.