Fitxa de la conferència
Títol ENGINYERIA VE D´ENGINY O COM SER UN SOLUCIONADOR DE PROBLEMES
Descripció No es descobreix res si diem que Enginyeria prové d´enginy, tot i que també està relacionat amb enginy en el sentit de motor. És a dir, un enginyer és una persona que utilitza l´enginy per tal de resoldre problemes de la humanitat i ser el motor del seu desenvolupament. Per tant, se l´ensinistra per tal de que sigui capaç d´utilitzar els coneixements científics i tècnics per proposar solucions imaginatives i elegants als nous problemes que sorgeixen en la Societat, mitjançant l´aplicació d´estratègies de resolució de problemes. És per això que els ensenyaments d´enginyeria incorporen altres ciències en els seus currículums. Segurament, l´Enginyeria Química és la més paradigmàtica de totes. Els enginyers químics són els que disposen d´una visió més àmplia de les necessitats humanes i d´uns coneixements i destreses més adequats a l´hora de cercar solucions. Per alguna cosa, pràcticament no hi ha atur entre els enginyers químics..
Durada 50 minuts
Idioma Indistint (Català o castellà)
Nombre d'edicions 3
Àmbit principal Cientificotècnic
Altre àmbit
Ponent Principal José Font Capafons - Dept Enginyeria Química
Ponent 2 Azael Fabregat Llangostera - Dept Enginyeria Química
Material Sistema de projecció
Observacions Conferència adaptable al temps disponible. Conferència relacionada amb el grau d´Enginyeria QuímicaTornar al llistat de conferències