Fitxa de la conferència
Títol TURISME, BENESTAR I CONNEXIÓ AMB LA NATURA. A LA RECERCA DE NOVES EXPERIÈNCIES.
Descripció Per començar, el turisme és una activitat dinàmica, en constant evolució, que requereix detectar les necessitats del turista per tal que el sector i les destinacions s´adaptin oferint productes competitius. Cal identificar els nous viatgers i les noves tendències, on la qualitat dels serveis, la innovació, la sostenibilitat i la oferta d´experiències són elements claus. En segon lloc, hi ha una evidència mundial que els espais naturals contribueixen al desenvolupament sostenible de les regions, a la millora dels beneficis socioeconòmics i al benestar de la societat, residents i turistes. A dia d’avui, donat el context de la situació actual, la situació d’alarma (COVID19) i la destrucció de recursos naturals a tot el món, la necessitat d’experiències de benestar relacionades amb la natura es reforça com a nova forma turística. Els experts apunten cap a un turisme local, lent, conscient, de connexió amb la natura, de tranquil·litat i de benestar a la recerca de noves experiències. Un turisme vivencial, més sensorial, sostenible i transformador. En aquesta conferència es parlarà de les noves tendencies en turisme de benestar i contacte amb la natura, tot proporcionant les bases d’aquests conceptes i posant exemples d’experiències arreu del món que posin en evidència aquests canvis en els turistes i les destinacions.
Durada 45 minuts
Idioma Indistint (Català o castellà)
Nombre d'edicions 12
Àmbit principal Ciències Socials i Humanitats
Altre àmbit Cientificotècnic
Ponent Principal Alba Font Barnet - Dept Geografia
Material Per a la modalitat presencial: ordinador i canó de video. Áudio
Observacions Aquesta conferència s´imparteix virtualment i presencial (a partir del mes de gener si les condicions ho permeten). Aquesta conferència es relaciona amb el grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat, i amb el de Turisme i HoteleriaTornar al llistat de conferències