Fitxa de la conferència
Títol COMPTE QUÈ FEM AMB ELS RESIDUS!
Descripció Totes les activitats socioeconòmiques generen residus. Uns productes que s´han de gestionar adequadament si no volem generar importants problemes en el medi ambient (impacte visual, contaminació dels sòls, de l´atmosfera i de les aigües, malalties infeccioses, incendis forestals, etc.). En el cas de la brossa que tots generem a les nostres cases, l´objectiu és reduir la quantitat generada i que les diferents fraccions (matèria orgànica, vidre, paper, envasos,etc.) siguin recollides selectivament per tal que els diferents materials puguin ser reutilitzats o reciclats i no facin cap a les infraestructures de disposició final dels residus, ja sigui un dipòsit controlat o bé una incineradora.
Durada 60 minuts
Idioma Indistint (Català o castellà)
Nombre d'edicions 2
Àmbit principal Tots
Altre àmbit
Ponent Principal Òscar Saladié Borraz - Dept Geografia
Material Per a la modalitat presencial: PC, canó i pantalla
Observacions Aquesta conferència es pot fer virtualment o presencial (en aquest cas si ho permet la situació sanitària a partir del gener) Ensenyament en què es relaciona la conferència: Geografia, Anàlisi Territorial i SostenibilitatTornar al llistat de conferències