Fitxa de la conferència
Títol CANVI CLIMÀTIC: PASSAT, PRESENT I FUTUR
Descripció La Climatologia és una branca de la Geografia que estudia des de fa temps l´evolució del clima. Des de l´any 2008 el Centre pel Canvi Climatic de la URV contribueix als estudis que sobre aquest fenomen es realitzen a tot el món. Amb aquesta conferència es volen donar a coneixer els darrers resultats del consens científic sobre l´evolució passada, present i futura del canvi climàtic, les seves causes físiques i els impactes que supossarà pels ecosistemes naturals i socioeconòmics
Durada 50 minuts
Idioma Indistint (Català o castellà)
Nombre d'edicions 2
Àmbit principal Ciències Socials i Humanitats
Altre àmbit Cientificotècnic
Ponent Principal Francisco Javier Sigró Rodríguez - Dept Geografia
Material Per a la modalitat presencial: ordinador i canó de projecció
Observacions Aquesta conferència es pot fer virtualment o presencial (en aquest cas si ho permet la situació sanitària a partir del gener)

Tornar al llistat de conferències