Fitxa de la conferència
Títol COM CANVIAR EL MODEL ELÈCTRIC ACTUAL PER UN DE MÉS NET I EFICAÇ
Descripció Exposar l´actual sistema de generació i consum energètic en l´àmbit de Catalunya, analitzar-ne els impactes, i plantejar alternatives per al subministre energètic (electricitat i aigua calenta) basades en la generació distribuïda, tal i com altres països (com Dinamarca o Holanda) fan des de fa temps.
Durada 60 minuts
Idioma Català
Nombre d'edicions 2
Àmbit principal Tots menys Ciències de la Salut i Arts
Altre àmbit
Ponent Principal Sergi Saladie Gil - Dept Geografia
Material Per a la modalitat presencial: ordinador i canó de vídeo
Observacions Aquesta conferència es pot fer virtualment o presencial (en aquest cas si ho permet la situació sanitària a partir del gener) Aquesta conferència es relaciona amb els graus d´Enginyeries i Geografia.



Tornar al llistat de conferències