Fitxa de la conferència
Títol LA UE I LES DESIGUALTATS SOCIALS: INDICADORS DE POBRESA, EXCLUSIÓ SOCIAL I PRIVACIÓ
Descripció La UE no és una realitat homogènia pel que fa els indicadors socials. La conferència presenta l’Enquesta de Condicions de Vida que es fa a tota la UE i els principals indicadors comparatius referits al risc de pobresa, la taxa AROPE, la privació i la desigualtat de rendes. S’aprofundeix en les desigualtats territorials i en els mecanismes dels que se dota la UE per assolir majors quotes de convergència social, a través de l’Agenda Social Europea.
Durada 50 minuts
Idioma Indistint (Català o castellà)
Nombre d'edicions 3
Àmbit principal Ciències Socials
Altre àmbit
Ponent Principal Angel Gabriel Belzunegui Eraso - Dept Història i Història de l'Art
Material Ordinador i canó, connexió a internet
Observacions  

Tornar al llistat de conferències