Fitxa de la conferència
Títol LA SAGA ESPACIAL SKØRDÅT: COM ES POT REPRESENTAR EL LLENGUATGE COL·LOQUIAL DEL FUTUR EN LA LITERATURA
Descripció La literatura s´associa a un registre elevat. Però també pot contenir col·loquialismes, per exemple en diàlegs ambientats en els baixos fons. Ara bé: com seria el català col·loquial del futur? I es pot representar en una novel·la? Aquesta xerrada proposa un exercici alhora innovador i estimulant: com es podrien posar col·loquialismes en una parla evolucionada? Des de representar trets fonètics ("tesos" per "entesos") fins a alguna construcció ("vam passar ran teu") passant, òbviament, pel vocabulari ("hem de fugir cagant metanol").
Durada 50 minuts
Idioma Català
Nombre d'edicions 2
Àmbit principal Humanitats
Altre àmbit Ciències Socials
Ponent Principal Xavier Rull Muruzàbal - Dept Filologia Catalana
Material Canó de vídeo, ordinador, connexió a internet
Observacions Aquesta conferència està vinculada al grau de Llengua i Literatura Catalana. Per concertar visita cal que contacteu amb el Dr. Jordi Ginebra.Tornar al llistat de conferències