Fitxa de la conferència
Títol COMPTE QUÈ FEM AMB ELS RESIDUS!
Descripció Totes les activitats socioeconòmiques generen residus. Uns productes que s´han de gestionar adequadament si no volem generar importants problemes en el medi ambient (impacte visual, contaminació dels sòls, de l´atmosfera i de les aigües, malalties infeccioses, incendis forestals, etc.). En el cas de la brossa que tots generem a les nostres cases, l´objectiu és reduir la quantitat generada i que les diferents fraccions (matèria orgànica, vidre, paper, envasos,etc.) siguin recollides selectivament per tal que els diferents materials puguin ser reutilitzats o reciclats i no facin cap a les infraestructures de disposició final dels residus, ja sigui un dipòsit controlat o bé una incineradora.
Durada 60 minuts
Idioma Indistint (Català o castellà)
Nombre d'edicions 8
Àmbit principal Tots
Altre àmbit
Ponent Principal Òscar Saladié Borraz - Dept Geografia
Material PC, canó i pantalla
Observacions Ensenyament en què es relaciona la conferència: Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat Preferiblement a partir de gener de 2019Tornar al llistat de conferències