Fitxa de la conferència
Títol INTRODUCCIÓ A L´ENGINYERIA MECÀNICA ASSISTIDA PER ORDINADOR
Descripció En aquesta conferència es farà una introducció del Grau en Enginyeria Mecànica de la URV, explicant les característiques d´aquest i les particularitats de les metodoligies docents utilitzades. Posteriorment, es donarà una visió de l´ús actual d´eines d´assistència a l´enginyeria mecànica per mitja d´un software d´enginyeria assistida per ordinador (CAE) amb exemples de disseny en 3D, simulació de mecanismes i simulacions de càlculs estructurals mitjançant el mètode dels elements finits. La conferència te una durada de 35 minuts, i es deixa uns 25 minuts per a preguntes i/o debat
Durada 45 minuts
Idioma Català
Nombre d'edicions 4
Àmbit principal Cientificotècnic
Altre àmbit
Ponent Principal Albert Fabregat Sanjuan - Dept Enginyeria Mecànica
Material canó amb connexió VGA
Observacions La conferència te una durada de 35 minuts, i es deixa uns 25 minuts per a preguntes i/o debat La conferència te relació amb el grau d´Enginyeria MecànicaTornar al llistat de conferències