Fitxa de la conferència
Títol L´EFECTE HIVERNACLE
Descripció En la aquesta xerrada s’aporten una sèrie de dades i reflexions sobre les causes i les possibles repercussions de l’efecte hivernacle i la seva relació amb el canvi climàtic. Després de definir l’efecte hivernacle i fer veure les conseqüències beneficioses que han tingut aquests gasos en l’equilibri tèrmic del planeta, s’introdueix la problemàtica derivada del seu creixement descontrolat com a fruit de la industrialització. Es mostren gràfics que correlacionen la temperatura mitjana i la concentració de CO2 i es destaca l’espectacular increment que ha sofert la concentració d’aquest gas en el darrer segle. Aquest augment ha fet créixer la temperatura mitjana a un ritme sense precedents en la història del nostre planeta. A partir de dades de l’impacte dels diferents gasos d’efecte hivernacle (se citen entre altres el CO2, CH4, NOx) s’analitza la responsabilitat de diverses activitats humanes sobre l’escalfament global i es proposen alternatives que facilitarien la seva reducció
Durada 50 minuts
Idioma Català
Nombre d'edicions 1
Àmbit principal Cientificotècnic
Altre àmbit
Ponent Principal Jaime Masons Bosch - Dept Química Física i Inorgànica
Material ordinador, canó projector
Observacions CONFERÈNCIA ESGOTADA. JA NO ES POT RESERVAR

Tornar al llistat de conferències