Fitxa de la conferència
Títol LA CREACIÓ DEL DINER BANCARI
Descripció El sistema financer esdevé una peça clau en l´economia de qualsevol estat. Dins del sistema financer del nostre país, els bancs realitzen una tasca d´intermediació entre estalviadors i demandants de diner imprescindible per a finançar les inversions del teixit empresarial i per tant en la generació de creixement econòmic. Com a conseqüència d´aquesta funció d´intermediació financera que realitzen els bancs apareix el fenòmen de la creació de diner bancari. Per poder copsar aquest fenòmen cal entendre què és el diner i quines són les seves funcions. Fer un breu viatge per la història per tal de conèixer les principals formes que ha tingut el diner, des de la utilització de diferents mercaderies com a mitjà de pagament, l´aparició del diner fiduciari, el patró or, fins arribar a la forma que presenta el diner a l´actualitat. Un cop definit el que entenem per diner a la actualitat, definirem l´oferta monetària i els diferents agregats monetaris segons el Banc Central Europeu. Arribats a aquest punt, i mitjançant un joc de simulació que realitzaran els estudiants, veurem, de manera pràctica el procés de creació del diner tot destacant la importància que té la confiança en el sistema en la sostenibilitat del mateix.
Durada 60 minuts
Idioma Català
Nombre d'edicions 4
Àmbit principal Ciències Socials
Altre àmbit Humanitats
Ponent Principal Xavier Càmara Turull - Dept Gestió d'Empreses
Material Canó de video i ordinador
Observacions Conferència relacionada amb el grau de Fiances i Comptabilitat

Tornar al llistat de conferències