Fitxa de la conferència
Títol SOSTENIBILITAT I ENERGIA. UNA PARELLA DE FET
Descripció Actualment la gran major part de l’energia que consumim s’obté encara de recursos no renovables que al ritme actual d’extracció s’exhauriran ràpidament. Per altra costat la combustió del materials fòssils és la font principal de generació de gasos d’efecte hivernacle que contribueixen al fenomen del canvi climàtic. A la presentació es veurà com cal canviar aquesta relació directa entre ús de l’energia i consum de recursos. Això només s’aconsegueix amb una reducció dràstica de l’ús de l’energia i amb la generació d’energia a partir de fonts renovables.
Durada 50 minuts
Idioma Indistint (Català o castellà)
Nombre d'edicions 2
Àmbit principal Cientificotècnic
Altre àmbit
Ponent Principal Francesc Castells Piqué - Dept Enginyeria Química
Material  
Observacions Ordinador i canó (Presentacio PP)

Tornar al llistat de conferències