Fitxa de la conferència
Títol QUÍMICA VERDA 
Descripció La xerrada s’inicia amb una visió dels diferents avenços que ha propiciat la química en la societat, i en quins han estat els seus processos i quines conseqüències ambientals han tingut aquests. A continuació es donen els conceptes i fonaments de la química verda a través dels anomenats dotze principis de la química verda, els quals són una guia que han d’ajudar en el disseny de productes i processos ambientalment benignes. Aquests dotze principis, a la vegada, se centren en quatre àmbits: els recursos, els residus, els reactius i les reaccions. Cadascun d’aquests principis es tractaran durant la xerrada amb exemples i fets que han esdevingut a arrel de la química verda. Així s’explicaran quins són els nous recursos energètics que substitueixen els antics combustibles fòssils. També quines són les pràctiques que s’han adoptar per a minimitzar els residus. Com poden esdevenir més eficients les reaccions en els diferents processos químics involucrats. O conèixer quines són les característiques de les matèries primeres i com la seva elecció repercuteix en la sostenibilitat ambiental. També es donaran exemples de processos verds i energies renovables, s’enumeraran alguns productes biodegradables o “bioproductes”, dissolvents verds involucrats en processos de síntesis, entre d’altres; tot plegat per a donar una visió de les noves tendències de la química per al medi ambient.
Durada 50 minuts
Idioma Català
Nombre d'edicions 4
Àmbit principal Cientificotècnic i Ciències de la Salut
Altre àmbit
Ponent Principal
Material Ordinador i canó
Observacions Aquesta conferència està vinculada al grau de Química.Tornar al llistat de conferències