CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 21/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Telecommunications Engineering specializing in Telematics (2003) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
CIRCUITS I SISTEMES 17111102
ELECTRÒNICA DIGITAL 17111009
FONAMENTS DE LA PROGRAMACIÓ I 17111004
FONAMENTS DE TELEMÀTICA 17111013
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 17111003
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I 17111001
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
ÀLGEBRA 17111103
FONAMENTS DE LA PROGRAMACIÓ II 17111005
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II 17111002
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS 17111006
LABORATORI D'ELECTRÒNICA 17111010
SISTEMES LINEALS 17111008
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ESTADÍSTICA I MODELITZACIÓ DE SISTEMES 17111105
FONAMENTS DE COMUNICACIONS 17111014
LABORATORI DE TRANSMISSIÓ DE DADES 17111016
PROCESSAMENT DE SENYALS EN COMUNICACIONS 17111104
SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS 17111011
TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA I ÒPTIQUES 17111106
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES 17111015
LABORATORI D'ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES 17111017
SISTEMES DE COMUNICACIÓ SENSE FIL 17111107
SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMUNICACIÓ 17111101
SISTEMES OPERATIUS 17111007
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
PROJECTES 17111012
SEGURETAT EN XARXES TELEMÀTIQUES 17111109
XARXES I SERVEIS 17111108
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
PROJECTE DE FI DE CARRERA 17111110
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
COMERÇ ELECTRÒNIC 17111208
INTRODUCCIÓ A L'ANGLÈS TÈCNIC II 17111212
OPTOELECTRÒNICA 17111210
SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIÓ ESPACIAL 17111216
TELEFONIA MÒBIL 17111204
XARXES P2P 17111205
Segon quadrimestre
Optatives
ARQUITECTURES DISTRIBUÏDES EN ENTORNS MÒBILS 17111207
GESTIÓ D'EMPRESES 17111214
GRÀFICS PER COMPUTADORS 17111209
INTRODUCCIÓ A L'ANGLÈS TÈCNIC 17111203
PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA II 17111213
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL 17111202
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ PROFESSIONAL 17111217
TRANSMISSIÓ DE MULTIMÈDIA 17111201