CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 27/02/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Engineering in Computer Systems (1998) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Segon curs
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
ESTRUCTURA DE DADES 17081007
MATEMÀTICA DISCRETA 17081008
SISTEMES I SENYALS 17081101
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS 17081108
INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES 17081002
PERIFÈRICS 17081102
XARXES DE COMPUTADORS 17081001
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
BASES DE DADES 17081110
Anual
Troncals i obligatòries
PROJECTE DE FI DE CARRERA 17081109
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 17081210
INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA 17081204
PROGRAMACIÓ CONCURRENT 17081215
PROJECTES INFORMÀTICS 17081216
Segon quadrimestre
Optatives
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COMPUTADORS 17081208
ANGLÈS TÈCNIC I 17081201
TRACTAMENT D'IMATGES 17081205