CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 11/04/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Engineering in Computer Management (1998) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
COMPUTADORS 17071012
ECONOMIA 17071109
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I 17071110
Anual
Troncals i obligatòries
ÀLGEBRA LINEAL 17071014
ANÀLISI MATEMÀTICA 17071101
PROGRAMACIÓ I 17071001
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ESTADÍSTICA I 17071004
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II 17071103
INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES 17071005
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS 17071003
LLENGUATGES, GRAMÀTIQUES I AUTÒMATES 17071102
PROGRAMACIÓ II 17071002
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
BASES DE DADES 17071104
ESTADÍSTICA II 17071008
ESTRUCTURA DE DADES 17071006
MATEMÀTICA DISCRETA 17071007
SISTEMES OPERATIUS 17071105
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 17071009
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ 17071106
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
ENGINYERIA DEL SOFTWARE 17071011
GESTIÓ DE LA INFORMÀTICA 17071107
GESTIÓ D'EMPRESA 17071010
Anual
Troncals i obligatòries
PROJECTE FI DE CARRERA 17071108
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
GRÀFICS PER COMPUTADORS 17071204
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 17071202
PROGRAMACIÓ CONCURRENT 17071203
PROJECTES INFORMÀTICS 17071206
SISTEMES OBERTS 17071205
Segon quadrimestre
Optatives
ANGLÈS TÈCNIC I 17071218
GEOMETRIA COMPUTACIONAL 17071201