CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 21/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Engineering in Automation and Industrial Electronics (1998) Continuar per seleccionar ms assignatures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ACCIONAMENTS MECNICS 17022010
ENGINYERIA DE CONTROL I 17022007
MODELATGE I SIMULACI DE SISTEMES DINMICS 17022009
SISTEMES ELECTRNICS DIGITALS 17022008
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ACCIONAMENTS ELCTRICS 17022012
ENGINYERIA DE CONTROL II 17022011
INSTRUMENTACI INDUSTRIAL 17022102
SISTEMES INFORMTICS DE TEMPS REAL 17022013
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
CONTROL I PROGRAMACI DE ROBOTS 17022004
OPTIMITZACI I CONTROL PTIM 17022001
SISTEMES DE PERCEPCI 17022003
SISTEMES ELECTRNICS INDUSTRIALS 17022002
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
GESTI DE PROJECTES 17022006
PROJECTE FINAL DE CARRERA 17022101
SISTEMES DE PRODUCCI INTEGRATS 17022005
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
FRANCS I 17022204
INTRODUCCI A LA TRANSMISSI DE DADES 17022221
OPTOELECTRNICA 17022217
ROBTICA MBIL 17022212
Segon quadrimestre
Optatives
CONTROL BASAT EN LGICA BORROSA 17022220
ELECTRNICA A L'AUTOMBIL 17022205
PRCTIQUES A LA INDSTRIA (9) 17022207
SNTESI, MODELITZACI I CONTROL DE CONVERTIDORS COMMUTATS 17022223
SISTEMES DE TELECOMUNICACI INDUSTRIAL 17022222
Anual
Optatives
TREBALL DIRIGIT 17022213