CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2015-16 | 25/03/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Computer engineering (1997) Continuar per seleccionar crdits lliures

Segon curs
Anual
Troncals i obligatries
PROJECTES 17012107
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
COMPILADORS I 17012011
COMPILADORS II 17012012
ROBTICA INDUSTRIAL 17012105
SIMULACI 17012106
SISTEMES INFORMTICS I 17012009
SISTEMES INFORMTICS II 17012013
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ENGINYERIA DEL SOFTWARE III 17012010
ENGINYERIA DEL SOFTWARE IV 17012014