CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 25/03/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Computer engineering (1997) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ARQUITECTURES PARALLELES 17012002
CONTROL AUTOMTIC I 17012101
DISSENY D'INTERFCIES GRFIQUES 17012102
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I 17012003
INTELLIGNCIA ARTIFICIAL I 17012004
INTELLIGNCIA ARTIFICIAL II 17012008
SISTEMES INFORMTICS EN TEMPS REAL 17012103
XARXES DE COMPUTADORS I 17012001
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ARQUITECTURES ESPECIALITZADES 17012006
CONTROL AUTOMTIC II 17012104
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II 17012007
XARXES DE COMPUTADORS II 17012005
Segon curs
Anual
Troncals i obligatries
PROJECTES 17012107
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
COMPILADORS I 17012011
COMPILADORS II 17012012
ROBTICA INDUSTRIAL 17012105
SIMULACI 17012106
SISTEMES INFORMTICS I 17012009
SISTEMES INFORMTICS II 17012013
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ENGINYERIA DEL SOFTWARE III 17012010
ENGINYERIA DEL SOFTWARE IV 17012014
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN INTERNET/INTRANET 17012201
GESTI DEL CONEIXEMENT 17012211
SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS 17012212
VISI ARTIFICIAL 17012215
Segon quadrimestre
Optatives
COMER ELECTRNIC 17012210
CRIPTOLOGIA 17012204
IDENTIFICACI BIOMTRICA 17012216
SISTEMES D'AJUT A LA DECISI 17012217
SISTEMES ELECTRNICS AMB MICROCONTROLADORS 17012202
XARXES P2P 17012213