CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 20/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Computer engineering (1997) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ARQUITECTURES PARAL·LELES 17012002
CONTROL AUTOMÀTIC I 17012101
DISSENY D'INTERFÍCIES GRÀFIQUES 17012102
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I 17012003
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I 17012004
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL II 17012008
SISTEMES INFORMÀTICS EN TEMPS REAL 17012103
XARXES DE COMPUTADORS I 17012001
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
ARQUITECTURES ESPECIALITZADES 17012006
CONTROL AUTOMÀTIC II 17012104
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II 17012007
XARXES DE COMPUTADORS II 17012005
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
COMPILADORS I 17012011
COMPILADORS II 17012012
ROBÒTICA INDUSTRIAL 17012105
SIMULACIÓ 17012106
SISTEMES INFORMÀTICS I 17012009
SISTEMES INFORMÀTICS II 17012013
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
ENGINYERIA DEL SOFTWARE III 17012010
ENGINYERIA DEL SOFTWARE IV 17012014
Anual
Troncals i obligatòries
PROJECTES 17012107
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN INTERNET/INTRANET 17012201
GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 17012211
SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS 17012212
VISIÓ ARTIFICIAL 17012215
Segon quadrimestre
Optatives
COMERÇ ELECTRÒNIC 17012210
CRIPTOLOGIA 17012204
IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA 17012216
SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ 17012217
SISTEMES ELECTRÒNICS AMB MICROCONTROLADORS 17012202
XARXES P2P 17012213