CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Computer engineering (1997) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ARQUITECTURES PARAL·LELES 17012002
CONTROL AUTOMÀTIC I 17012101
DISSENY D'INTERFÍCIES GRÀFIQUES 17012102
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I 17012003
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I 17012004
XARXES DE COMPUTADORS I 17012001
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
ARQUITECTURES ESPECIALITZADES 17012006
CONTROL AUTOMÀTIC II 17012104
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II 17012007
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL II 17012008
SISTEMES INFORMÀTICS EN TEMPS REAL 17012103
XARXES DE COMPUTADORS II 17012005
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
COMPILADORS I 17012011
ENGINYERIA DEL SOFTWARE III 17012010
ROBÒTICA INDUSTRIAL 17012105
SIMULACIÓ 17012106
SISTEMES INFORMÀTICS I 17012009
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
COMPILADORS II 17012012
ENGINYERIA DEL SOFTWARE IV 17012014
SISTEMES INFORMÀTICS II 17012013
Anual
Troncals i obligatòries
PROJECTES 17012107
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
COMERÇ ELECTRÒNIC 17012210
GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 17012211
VISIÓ ARTIFICIAL 17012215
XARXES P2P 17012213
Segon quadrimestre
Optatives
ARQUITECTURES DISTRIBUÏDES EN ENTORNS MÒBILS 17012218
CRIPTOLOGIA 17012204
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN INTERNET/INTRANET 17012201
IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA 17012216
ROBÒTICA COOPERATIVA 17012214
SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS 17012212
SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ 17012217
SISTEMES ELECTRÒNICS AMB MICROCONTROLADORS 17012202