CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 26/07/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Engiyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
LGEBRA 17101002
CLCUL 17101003
EXPRESSI GRFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 17101017
FONAMENTS D'INFORMTICA 17101011
FONAMENTS FSICS DE L'ENGINYERIA 17101001
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
CIRCUITS 17101008
DIBUIX INDUSTRIAL 17101101
ELECTROMETRIA 17101009
MATERIALS ELCTRICS I MAGNTICS 17101016
MTODES ESTADSTICS DE L'ENGINYERIA 17101004
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
CENTRALS ELCTRIQUES I 17101006
ELECTRNICA INDUSTRIAL I 17101010
INSTALLACIONS ELCTRIQUES I 17101012
MQUINES ELCTRIQUES I 17101014
TEORIA DE MECANISMES I ESTRUCTURES 17101018
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
CENTRALS ELCTRIQUES II 17101007
ELECTRNICA INDUSTRIAL II 17101102
INSTALLACIONS ELCTRIQUES II 17101013
MQUINES ELCTRIQUES II 17101103
REGULACI AUTOMTICA 17101019
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ADMINISTRACI D'EMPRESES I ORGANITZACI DE LA PRODUCCI 17101005
CLCUL DE MQUINES ELCTRIQUES 17101015
CONTROL DE MQUINES ELCTRIQUES 17101104
TRANSPORT D'ENERGIA ELCTRICA 17101020
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
OFICINA TCNICA 17101021
Anual
Troncals i obligatries
PROJECTE DE FI DE CARRERA 17101022
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
LUMINOTCNIA 17101214
MANTENIMENT INDUSTRIAL 17101212
SISTEMES AUTOMTICS 17101211
Segon quadrimestre
Optatives
AMPLIACI D'INSTALLACIONS ELCTRIQUES 17101210
ANGLS 17101202
COGENERACI 17101204
GESTI D'EMPRESES 17101203
MTODES NUMRICS 17101201
PRCTIQUES EN LA INDSTRIA I 17101207
TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL 17101205
Anual
Optatives
PRCTIQUES EN LA INDSTRIA II 17101208
PRCTIQUES EN LA INDSTRIA III 17101209