CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 25/03/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria Inform??tica (1997) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ARQUITECTURES PARALLELES 17012002
CONTROL AUTOMTIC I 17012101
DISSENY D'INTERFCIES GRFIQUES 17012102
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I 17012003
INTELLIGNCIA ARTIFICIAL I 17012004
XARXES DE COMPUTADORS I 17012001
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ARQUITECTURES ESPECIALITZADES 17012006
CONTROL AUTOMTIC II 17012104
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II 17012007
INTELLIGNCIA ARTIFICIAL II 17012008
SISTEMES INFORMTICS EN TEMPS REAL 17012103
XARXES DE COMPUTADORS II 17012005
Segon curs
Anual
Troncals i obligatries
PROJECTES 17012107
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
COMPILADORS I 17012011
ENGINYERIA DEL SOFTWARE III 17012010
ROBTICA INDUSTRIAL 17012105
SIMULACI 17012106
SISTEMES INFORMTICS I 17012009
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
COMPILADORS II 17012012
ENGINYERIA DEL SOFTWARE IV 17012014
SISTEMES INFORMTICS II 17012013
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
COMER ELECTRNIC 17012210
GESTI DEL CONEIXEMENT 17012211
VISI ARTIFICIAL 17012215
XARXES P2P 17012213
Segon quadrimestre
Optatives
ARQUITECTURES DISTRIBUDES EN ENTORNS MBILS 17012218
CRIPTOLOGIA 17012204
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN INTERNET/INTRANET 17012201
IDENTIFICACI BIOMTRICA 17012216
ROBTICA COOPERATIVA 17012214
SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS 17012212
SISTEMES D'AJUT A LA DECISI 17012217
SISTEMES ELECTRNICS AMB MICROCONTROLADORS 17012202