CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 04/06/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Industrial Engineering: Mechanics (2003) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
EXPRESSI GRFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I 20031001
FONAMENTS DE CINCIA DE MATERIALS 20031003
FONAMENTS D'INFORMTICA 20031005
FONAMENTS FSICS DE L'ENGINYERIA 20031004
FONAMENTS MATEMTICS DE L'ENGINYERIA I 20031007
MTODES ESTADSTICS DE L'ENGINYERIA 20031006
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ENGINYERIA TRMICA 20031009
EXPRESSI GRFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II 20031002
FONAMENTS MATEMTICS DE L'ENGINYERIA II 20031008
MECNICA I TEORIA DE MECANISMES I 20031010
MTODES NUMRICS 20031102
PROJECTE INTEGRAT 20031101
Segon curs
Acta nica 1Q
Troncals i obligatries
LABORATORI DE MQUINES I MECANISMES 20031105
Acta nica 2Q
Troncals i obligatries
LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTNCIA DE MATERIALS 20031107
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ENGINYERIA FLUDOMECNICA 20031012
LABORATORI DE TECNOLOGIA MECNICA 20031104
MECNICA I TEORIA DE MECANISMES II 20031011
REFRIGERACI I CLIMATITZACI 20031103
TECNOLOGIA MECNICA 20031013
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ELASTICITAT I RESISTNCIA DE MATERIALS 20031015
FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELCTRICA 20031014
HIDRULICA 20031106
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ADMINISTRACI D'EMPRESES I ORGANITZACI DE LA PRODUCCI 20031016
DISSENY DE MQUINES 20031018
OFICINA TCNICA 20031017
TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS 20031019
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
PROJECTE DE FI DE CARRERA 20031020
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
CLCUL I DISSENY DE BESCANVI DE CALOR 20031218
ESTADSTICA I MANTENIMENT 20031222
MAQUINRIA I MANTENIMENT 20031223
TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL 20031211
Segon quadrimestre
Optatives
CORROSI 20031220
DISSENY DE GRUPS MECNICS 20031203
ESTRUCTURES METLLIQUES I DE FORMIG 20031213
MANTENIMENT INDUSTRIAL 20031224
PRCTIQUES A LA INDSTRIA 20031219
PROJECTE DE RECIPIENTS A PRESSI 20031206
TRIBOLOGIA I LUBRICACI 20031221