CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2012-13 | 30/05/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Oenology (2002) Continuar per seleccionar crdits lliures

Segon curs
Anual
Troncals i obligatries
PRCTICUM 19042013
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
DESTILLATS I DERIVATS DE VINS 19042207
ECOFISIOLOGIA DE LA VINYA 19042204