CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 17/05/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (97) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
BIOLOGIA 19031005
DIBUIX 19031001
FÍSICA 19031002
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
BIOQUÍMICA 19031006
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT 19031004
MICROBIOLOGIA 19031003
Anual
Troncals i obligatòries
CÀLCUL, ESTADÍSTICA I MÈTODES NUMÈRICS 19031008
QUÍMICA 19031007
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ALIMENTS I NUTRICIÓ 19031101
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
QUÍMICA I CONTROL ANALÍTIC DELS ALIMENTS 19031103
Anual
Troncals i obligatòries
ECONOMIA 19031009
ENGINYERIA DEL MEDI RURAL 19031011
OPERACIONS BÀSIQUES I TECNOLOGIES D'ALIMENTS 19031010
TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ VEGETAL 19031012
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS 19031102
PROJECTES 19031013
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
FRED I CALOR INDUSTRIALS 19031104
Anual
Troncals i obligatòries
TREBALL DE FI DE CARRERA 19031105
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
CONSERVACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS 19031241
GESTIÓ I TRACTAMENTS DE RESIDUS EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 19031240
INTRODUCCIÓ A L'ENOLOGIA 19031208
MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 19031204
PRODUCTES LÀCTICS 19031215
PRODUCTES QUÍMICS EN LA PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DELS ALIMENTS 19031201
Segon quadrimestre
Optatives
ANÀLISI DELS ALIMENTS 19031203
ARBORICULTURA MEDITERRÀNIA 19031206
INTRODUCCIÓ A LA VITICULTURA 19031205
LA QUALITAT EN ELS LABORATORIS AGROALIMENTARIS 19031247
MANTENIMENT A INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES 19031202
TECNOLOGIES DE FRUITES SEQUES 19031243
Anual
Optatives
PRÀCTIQUES EN EMPRESA 19031209