CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2013-14 | 19/06/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Agricultural Engineering specializing in Farming and Food Industries (1997) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS 19031102
PROJECTES 19031013
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
FRED I CALOR INDUSTRIALS 19031104
Anual
Troncals i obligatòries
TREBALL DE FI DE CARRERA 19031105
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
CONSERVACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS 19031241
PRODUCTES QUÍMICS EN LA PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DELS ALIMENTS 19031201
Anual
Optatives
PRÀCTIQUES EN EMPRESA 19031209