CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 12/04/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Agricultural Engineering specializing in Farming and Food Industries (1997) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
BIOQUÍMICA 19031006
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ALIMENTS I NUTRICIÓ 19031101
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
QUÍMICA I CONTROL ANALÍTIC DELS ALIMENTS 19031103
Anual
Troncals i obligatòries
ECONOMIA 19031009
ENGINYERIA DEL MEDI RURAL 19031011
OPERACIONS BÀSIQUES I TECNOLOGIES D'ALIMENTS 19031010
TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ VEGETAL 19031012
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS 19031102
PROJECTES 19031013
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
FRED I CALOR INDUSTRIALS 19031104
Anual
Troncals i obligatòries
TREBALL DE FI DE CARRERA 19031105
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
CONSERVACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS 19031241
GESTIÓ I TRACTAMENTS DE RESIDUS EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 19031240
PRODUCTES QUÍMICS EN LA PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DELS ALIMENTS 19031201
Segon quadrimestre
Optatives
LA QUALITAT EN ELS LABORATORIS AGROALIMENTARIS 19031247
Anual
Optatives
PRÀCTIQUES EN EMPRESA 19031209