CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 04/06/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Nursing (2002) Continuar per seleccionar crdits lliures

Tercer curs
Anual
Troncals i obligatries
INFERMERIA COMUNITRIA II 18031005
INFERMERIA MEDICOQUIRRGICA II 18031012
INFERMERIA PSIQUITRICA I SALUT MENTAL 18031015
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ADMINISTRACI DE SERVEIS D'INFERMERIA 18031001
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
HISTRIA DEL CUIDATGE EN INFERMERIA. MODELS I DESENVOLUPAMENT CIENTFIC EN INFERMERIA 18031101
PRCTICUM MEDICOQUIRRGIC II 18031014
Assignatures sense curs definit
Anual
Optatives
ATENCI D'INFERMERIA A LA GENT GRAN AMB PROBLEMES SOCIOSANITARIS 18031217
CURES D'INFERMERIA EN PROCESOS TERMINALS 18031220
DESIGUALTATS SOCIALS I SALUT 18031210
GESTI DE LA QUALITAT TOTAL EN ELS SERVEIS SANITARIS 18031205
INFERMERIA INTERNACIONAL 18031202
LA INFNCIA AMB PROBLEMES ESPECIALS 18031219
PROGRAMES DE SALUT A ESCALA LOCAL 18031204
TCNIQUES COMPLEMENTRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA 18031201
TCNIQUES DE RECOLLIDA DE DADES I AVALUACI DE RESULTATS 18031211