CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Administració i Direcció d'Empreses (2002) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
DRET DE L'EMPRESA 16041003
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16041001
MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS I 16041012
MICROECONOMIA I 16041014
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16041004
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 16041005
COMPTABILITAT FINANCERA 16041002
ECONOMIA MUNDIAL 16041006
ESTADÍSTICA I 16041008
MACROECONOMIA I 16041010
MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS II 16041013
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ESTADÍSTICA II 16041009
INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING 16041104
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16041101
MICROECONOMIA II 16041015
OPTIMITZACIÓ MATEMÀTICA 16041103
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
ANÀLISI DE LES OPERACIONS FINANCERES 16041102
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 16041106
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 16041105
ECONOMIA ESPANYOLA 16041007
MACROECONOMIA II 16041011
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 16042107
ECONOMETRIA I 16042024
FONAMENTS DE MERCATS FINANCERS 16042022
MÀRQUETING ESTRATÈGIC 16042018
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
DIRECCIÓ DE MÀRQUETING 16042019
DIRECCIÓ D'OPERACIONS 16042020
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 16042023
ECONOMETRIA II 16042025
Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
COMPTABILITAT DE COSTOS 16042016
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 16042021
TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 16042109
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
AUDITORIA COMPTABLE 16042017
FISCALITAT DE L'EMPRESA 16042108
POLÍTICA INDUSTRIAL 16042110
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
DRET BANCARI I BORSARI 16042241
ECONOMIA CATALANA 16042233
ECONOMIA I NOVES TECNOLOGIES 16042235
ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA 16042234
INSTRUMENTS FINANCERS 16042226
INVESTIGACIÓ DE MERCATS 16042218
PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 16042227
PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I 16042245
PRÀCTIQUES EMPRESARIALS II 16042246
SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 16041213
SOCIOLOGIA INDUSTRIAL 16042244
Segon quadrimestre
Optatives
CONSOLIDACIÓ DELS ESTATS FINANCERS 16042214
CREACIÓ D'EMPRESES 16042221
DISSENY ORGANITZATIU 16041206
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS I 16042247
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS II 16042248
GESTIÓ DE LA QUALITAT 16042220
GESTIÓ DEL RISC EN OPERACIONS FINANCERES 16042238
MÀRQUETING DE SERVEIS 16042217
MERCATS FINANCERS 16042225
PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I 16042245
PRÀCTIQUES EMPRESARIALS II 16042246
SISTEMA FISCAL 16042230
SISTEMES COMPTABLES INFORMATITZATS 16042216