CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 26/09/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Business Administration and Management (2002) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ECONOMETRIA I 16042024
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
DIRECCIÓ D'OPERACIONS 16042020
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 16042023
ECONOMETRIA II 16042025
Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
COMPTABILITAT DE COSTOS 16042016
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 16042021
TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 16042109
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
AUDITORIA COMPTABLE 16042017
FISCALITAT DE L'EMPRESA 16042108
POLÍTICA INDUSTRIAL 16042110
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
DRET BANCARI I BORSARI 16042241
ECONOMIA I NOVES TECNOLOGIES 16042235
ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA 16042234
INSTRUMENTS FINANCERS 16042226
INVESTIGACIÓ DE MERCATS 16042218
PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 16042227
Segon quadrimestre
Optatives
CONSOLIDACIÓ DELS ESTATS FINANCERS 16042214
CREACIÓ D'EMPRESES 16042221
GESTIÓ DEL RISC EN OPERACIONS FINANCERES 16042238
MÀRQUETING DE SERVEIS 16042217
MERCATS FINANCERS 16042225