CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2015-16 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Journalism (2004) Continuar per seleccionar més assignatures

Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
COMPAGINACIÓ I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESES 12152007
PERIODISME D'OPINIÓ 12152003
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
CREACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES DE COMUNICACIÓ 12152005
DRET DE LA INFORMACIÓ 12152001
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
INNOVACIÓ EN FORMATS AUDIOVISUALS 12152206
PATROCINI I MECENATGE 12152210
PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓ 12152211
Segon quadrimestre
Optatives
COMUNICACIÓ POLÍTICA 12152201