CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 05/04/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Geography (2001) Continuar per seleccionar crdits lliures

Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
GEOGRAFIA FSICA APLICADA I. GEOMORFOLOGIA I BIOGEOGRAFIA 12092011
GEOGRAFIA HUMANA APLICADA I. GEODEMOGRAFIA 12092013
TCNIQUES I. TCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACI 12092113
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
GEOGRAFIA FSICA APLICADA II. CLIMATOLOGIA I HIDROGEOGRAFIA 12092012
GEOGRAFIA FSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMTIC 12092114
GEOGRAFIA HUMANA APLICADA II. CIUTAT I PLANIFICACI URBANA 12092014
Cinqu curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL 12092115
GEOGRAFIA DE CATALUNYA 12092116
ORDENACI DEL TERRITORI I 12092015
TEORIA I MTODES DE LA GEOGRAFIA I 12092017
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
DESENVOLUPAMENT RURAL 12092117
ORDENACI DEL TERRITORI II 12092016
TEORIA I MTODES DE LA GEOGRAFIA II 12092018