CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 05/04/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Periodisme (2004) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE L'ACTUALITAT PERIODÍSTICA 12152101
ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL EN LES SOCIETATS AVANÇADES 12152102
INFODISSENY 12152006
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA 12152103
PERIODISME DEL SEGLE XX A ESPANYA I CATALUNYA 12152009
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
OPINIÓ PÚBLICA 12152008
PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ DE PROGRAMES D'ACTUALITAT 12152004
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
COMPAGINACIÓ I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESES 12152007
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
CREACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES DE COMUNICACIÓ 12152005
PERIODISME D'OPINIÓ 12152003
PRÀCTIQUES EXTERNES 12152104
Anual
Troncals i obligatòries
DRET DE LA INFORMACIÓ 12152001
PERIODISME ESPECIALITZAT EN ENTORNS MULTIMÈDIA 12152002
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
INNOVACIÓ EN FORMATS AUDIOVISUALS 12152206
PATROCINI I MECENATGE 12152210
PERIODISME ESPECIALITZAT II: CULTURA 12152218
PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓ 12152211
Segon quadrimestre
Optatives
COMUNICACIÓ POLÍTICA 12152201
DISSENY MULTIMÈDIA II 12152202
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS 12152216
PERIODISME ESPECIALITZAT II 12152217