CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 08/05/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Periodisme (2004) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE L'ACTUALITAT PERIODÍSTICA 12152101
INFODISSENY 12152006
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA 12152103
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL EN LES SOCIETATS AVANÇADES 12152102
OPINIÓ PÚBLICA 12152008
PERIODISME DEL SEGLE XX A ESPANYA I CATALUNYA 12152009
Anual
Troncals i obligatòries
PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ DE PROGRAMES D'ACTUALITAT 12152004
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
COMPAGINACIÓ I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESES 12152007
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
CREACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES DE COMUNICACIÓ 12152005
PERIODISME D'OPINIÓ 12152003
PRÀCTIQUES EXTERNES 12152104
Anual
Troncals i obligatòries
DRET DE LA INFORMACIÓ 12152001
PERIODISME ESPECIALITZAT EN ENTORNS MULTIMÈDIA 12152002
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
INNOVACIÓ EN FORMATS AUDIOVISUALS 12152206
PATROCINI I MECENATGE 12152210
PERIODISME ESPECIALITZAT II: CULTURA 12152218
PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓ 12152211
TEORIA DE LA IMATGE 12152215
Segon quadrimestre
Optatives
COMUNICACIÓ POLÍTICA 12152201
DISSENY MULTIMÈDIA II 12152202
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS 12152216
PERIODISME ESPECIALITZAT II 12152217
TÈCNIQUES LITERÀRIES APLICADES AL PERIODISME 12152213