CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 08/04/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Filologia Anglesa (2001) Continuar per seleccionar crdits lliures

Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
EL SISTEMA DE SONS DE LA LLENGUA ANGLESA I 12141102
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
LECTURA CRTICA DE TEXTOS ANGLESOS II 12141007
LITERATURA FRANCESA I 12141011
Anual
Troncals i obligatries
LLENGUA ANGLESA II 12141004
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ANLISI DELS GNERES TEXTUALS EN ANGLS 12141116
LITERATURA ALEMANYA I 12141009
LITERATURA GREGA 12141108
LITERATURA LLATINA 12141110
LLENGUA FRANCESA II 12141106
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ADQUISICI DE LA LLENGUA ANGLESA 12141119
LITERATURA ALEMANYA II 12141105
LITERATURA FRANCESA II 12141107
ORGENS DELS GNERES LITERARIS 12141109
PENSAMENT CLSSIC I CULTURA OCCIDENTAL 12141111
TRADUCCI ANGLESA I 12141117
Anual
Troncals i obligatries
INTRODUCCI A LA LITERATURA ANGLESA 12141120
Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
CULTURA DELS PASOS DEL COMMONWEALTH I 12142023
CULTURES NORD-AMERICANES I 12142024
GRAMTICA ANGLESA I 12142016
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
GRAMTICA ANGLESA II 12142017
LITERATURES EN LLENGUA ANGLESA D'FRICA, EL CARIB I L'NDIA 12142121
Cinqu curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
HISTRIA DE LA LLENGUA ANGLESA 12142018
LITERATURA ANGLESA DEL S. XIX 12142020
LITERATURA DELS ESTATS UNITS D'AMRICA I 12142022
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA ANGLESA DEL S. XX 12142021
VARIACI EN LA LLENGUA ANGLESA 12142019
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
CULTURA DELS PASOS DEL COMMONWEALTH II 12142230
LLENGUA ALEMANYA III 12141205
METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE L'ANGLS 12142207
MOVIMENTS LITERARIS I CULTURALS IRLANDESOS 12142231
REDACCI PROFESSIONAL EN ANGLS 12142213
TEATRE ANGLS 12142218
TCNIQUES D'EXPOSICI ORAL EN ANGLS 12141202
TEORIA LITERARIA ANGLOAMERICANA 12142222
Segon quadrimestre
Optatives
CULTURA DE LES ILLES BRITNIQUES II 12141204
EL TEATRE DE SHAKESPEARE 12142226
FONTICA ANGLESA 12142214
HISTRIA DE LA LLENGUA ALEMANYA II 12142241
LITERATURA ANGLESA I ESTUDIS CULTURALS 12141203
LLENGUA ALEMANYA IV 12141206
TCNIQUES INNOVADORES DE L'ENSENYAMENT DE L'ANGLS 12142209
TREBALL D'INVESTIGACI 12142259