CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 06/12/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Filologia Anglesa (2001) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
LLENGUA ANGLESA I 12141003
Anual
Troncals i obligatries
INTRODUCCI A L'ANGLS ORAL I ESCRIT 12141101
LINGSTICA 12141005
LLENGUA CATALANA 12141002
LLENGUA ESPANYOLA 12141001
TEORIA DE LA LITERATURA 12141015
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
CULTURA DE LES ILLES BRITNIQUES I 12141118
EL SISTEMA DE SONS DE LA LLENGUA ANGLESA I 12141102
LECTURA CRTICA DE TEXTOS ANGLESOS I 12141006
LLENGUA ALEMANYA I 12141008
LLENGUA FRANCESA I 12141010
LLENGUA I LITERATURA GREGA I 12141012
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
EL SISTEMA DE SONS DE LA LLENGUA ANGLESA II 12141103
LECTURA CRTICA DE TEXTOS ANGLESOS II 12141007
LITERATURA FRANCESA I 12141011
LLENGUA ALEMANYA II 12141104
LLENGUA I LITERATURA GREGA II 12141013
Anual
Troncals i obligatries
LLAT 12141014
LLENGUA ANGLESA II 12141004
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ADQUISICI DE LA LLENGUA ANGLESA 12141119
ANLISI DELS GNERES TEXTUALS EN ANGLS 12141116
LITERATURA ALEMANYA I 12141009
LITERATURA GREGA 12141108
LITERATURA LLATINA 12141110
LLENGUA FRANCESA II 12141106
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA ALEMANYA II 12141105
LITERATURA FRANCESA II 12141107
ORGENS DELS GNERES LITERARIS 12141109
PENSAMENT CLSSIC I CULTURA OCCIDENTAL 12141111
TRADUCCI ANGLESA I 12141117
Anual
Troncals i obligatries
INTRODUCCI A LA LITERATURA ANGLESA 12141120
Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
CULTURA DELS PASOS DEL COMMONWEALTH I 12142023
CULTURES NORD-AMERICANES I 12142024
GRAMTICA ANGLESA I 12142016
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
GRAMTICA ANGLESA II 12142017
LITERATURES EN LLENGUA ANGLESA D'FRICA, EL CARIB I L'NDIA 12142121
Cinqu curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
HISTRIA DE LA LLENGUA ANGLESA 12142018
LITERATURA ANGLESA DEL S. XIX 12142020
LITERATURA DELS ESTATS UNITS D'AMRICA I 12142022
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA ANGLESA DEL S. XX 12142021
VARIACI EN LA LLENGUA ANGLESA 12142019
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
CURS MONOGRFIC DE LITERATURA ANGLESA I 12142227
LLENGUA ALEMANYA III 12141205
SEMNTICA ANGLESA 12142217
TCNIQUES D'EXPOSICI ORAL EN ANGLS 12141202
TRADUCCI ALEMANYA I 12142242
TRADUCCI ANGLESA II 12142210
Segon quadrimestre
Optatives
CULTURA DE LES ILLES BRITNIQUES II 12141204
HISTRIA DE LA LLENGUA ALEMANYA I 12142240
LITERATURA ANGLESA I ESTUDIS CULTURALS 12141203
LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA DE CANAD, AUSTRLIA I NOVA ZELANDA 12142225
LLENGUA ALEMANYA IV 12141206
METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE L'ANGLS 12142207
REDACCI PROFESSIONAL EN ANGLS 12142213
TCNIQUES DE REDACCI EN LLENGUA ANGLESA 12141201
TREBALL D'INVESTIGACI 12142259
Anual
Optatives
GRAMTICA ALEMANYA 12142232