CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 27/10/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Filologia Hisp��nica (2001) Continuar per seleccionar ms assignatures

Segon curs
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
MORFOLOGIA DE L'ESPANYOL I 12131016
SINTAXI DE L'ESPANYOL I 12131123
Anual
Troncals i obligatries
LLENGUA I LITERATURA ANGLESA 12131014
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
LINGSTICA ROMNICA I 12131118
LITERATURA GREGA 12131108
LITERATURA LLATINA 12131113
LLENGUA ALEMANYA II 12131104
LLENGUA FRANCESA II 12131106
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ESPANYOL PARLAT 12131115
LITERATURA ALEMANYA II 12131105
LITERATURA FRANCESA II 12131107
ORGENS DELS GNERES LITERARIS 12131109
PENSAMENT CLSSIC I CULTURA OCCIDENTAL 12131114
Anual
Troncals i obligatries
LLENGUA ANGLESA I 12131110
Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
HISTRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA 12132018
LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLES XVIII I XIX 12132027
LITERATURA HISPANOAMERICANA I. DE L'POCA COLONIAL AL MODERNISME 12132020
MORFOLOGIA DE L'ESPANYOL II 12132022
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
HISTRIA DE L'ESPANYOL D'AMRICA 12132019
METODOLOGIA DE L'ANLISI LITERRIA APLICADA A LA LITERATURA ESPANYOLA 12132024
SINTAXI DE L`ESPANYOL II 12132023
TEORIA DE LA COMUNICACI 12132119
Cinqu curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XX: NOVELLA 12132028
LITERATURA HISPANOAMERICANA II. SEGLE XX 12132021
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XX: POESIA 12132026
TEMES I GNERES DE LA LITERATURA ESPANYOLA 12132025
Anual
Troncals i obligatries
GRAMTICA HISTRICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA 12132120
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
CRTICA TEXTUAL 12132207
HISTRIA DE LA LINGSTICA 12131233
LITERATURA FRANCESA III 12132228
LLENGUA FRANCESA IV 12132229
SOCIOLINGSTICA DE L'ESPANYOL 12132226
Segon quadrimestre
Optatives
ANLISI DE TEXTOS HISPANOAMERICANS 12132208
ANLISI PRAGMTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA 12132224
EL MODERNISME A ESPANYA 12132210
L'ESPANYOL COM A SEGONA LLENGUA 12132225
LLENGUA FRANCESA III 12132227
SEMNTICA 12132235