CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 06/12/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Filologia Hisp??nica (2001) Continuar per seleccionar ms assignatures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA ESPANYOLA EN ELS SEUS ORGENS 12131006
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA ESPANYOLA EN ELS SEGLES D'OR 12131007
Anual
Troncals i obligatries
LINGSTICA 12131002
LLAT 12131001
LLENGUA ESPANYOLA 12131005
TEORIA DE LA LITERATURA 12131003
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
FONAMENTS DE L'ANLISI LITERRIA APLICADA A LA LLENGUA ESPANYOLA 12131102
FONTICA I FONOLOGIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA 12131122
LLAT VULGAR 12131103
LLENGUA ALEMANYA I 12131008
LLENGUA FRANCESA I 12131010
LLENGUA I LITERATURA GREGA I 12131012
MORFOLOGIA DE L'ESPANYOL I 12131016
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA ALEMANYA I 12131009
LITERATURA FRANCESA I 12131011
LITERATURA ROMNICA 12131101
LLENGUA I LITERATURA GREGA II 12131013
SINTAXI DE L'ESPANYOL I 12131123
Anual
Troncals i obligatries
LLENGUA CATALANA 12131121
LLENGUA I LITERATURA ANGLESA 12131014
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
LINGSTICA ROMNICA I 12131118
LITERATURA GREGA 12131108
LITERATURA LLATINA 12131113
LLENGUA ALEMANYA II 12131104
LLENGUA FRANCESA II 12131106
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ESPANYOL PARLAT 12131115
LITERATURA ALEMANYA II 12131105
LITERATURA FRANCESA II 12131107
ORGENS DELS GNERES LITERARIS 12131109
PENSAMENT CLSSIC I CULTURA OCCIDENTAL 12131114
Anual
Troncals i obligatries
LLENGUA ANGLESA I 12131110
Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
HISTRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA 12132018
LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLES XVIII I XIX 12132027
LITERATURA HISPANOAMERICANA I. DE L'POCA COLONIAL AL MODERNISME 12132020
METODOLOGIA DE L'ANLISI LITERRIA APLICADA A LA LITERATURA ESPANYOLA 12132024
MORFOLOGIA DE L'ESPANYOL II 12132022
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
HISTRIA DE L'ESPANYOL D'AMRICA 12132019
SINTAXI DE L`ESPANYOL II 12132023
TEORIA DE LA COMUNICACI 12132119
Cinqu curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XX: NOVELLA 12132028
LITERATURA HISPANOAMERICANA II. SEGLE XX 12132021
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XX: POESIA 12132026
TEMES I GNERES DE LA LITERATURA ESPANYOLA 12132025
Anual
Troncals i obligatries
GRAMTICA HISTRICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA 12132120
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D`OR: NOVELLA 12131205
LLENGUA FRANCESA III 12132227
MORFOLOGIA CATALANA 12131245
SEMNTICA 12132235
Segon quadrimestre
Optatives
ANLISI DE TEXTOS HISPANOAMERICANS 12132208
ANLISI DE TEXTOS POTICS ESPANYOLS 12131201
CRTICA TEXTUAL 12132207
EL MODERNISME A ESPANYA 12132210
ETNOPOTICA 12131254
L'ESPANYOL COM A SEGONA LLENGUA 12132225
LEXICOGRAFIA DE L'ESPANYOL 12131218
LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XVIII: NARRATIVA I ASSAIG 12131204
LLENGUA FRANCESA IV 12132229
Anual
Optatives
FONTICA I FONOLOGIA CATALANA 12131244