CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Filologia Catalana (2001) Continuar per seleccionar ms assignatures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA CATALANA CONTEMPORNIA I 12121006
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA CATALANA CONTEMPORNIA II 12121007
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
LLAT VULGAR 12121102
LLENGUA ALEMANYA I 12121010
LLENGUA FRANCESA I 12121012
LLENGUA I LITERATURA GREGA I 12121014
MORFOLOGIA CATALANA 12121009
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA ALEMANYA I 12121011
LITERATURA FRANCESA I 12121013
LITERATURA ROMNICA 12121101
LLENGUA I LITERATURA GREGA II 12121015
QESTIONS SOBRE LA LITERATURA CATALANA DELS SEGLES XVI-XVIII 12121103
Anual
Troncals i obligatries
FONTICA I FONOLOGIA CATALANA 12121122
LLENGUA ESPANYOLA 12121121
LLENGUA I LITERATURA ANGLESA 12121016
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ETNOPOTICA 12121106
LINGSTICA ROMNICA I 12121107
LITERATURA GREGA 12121115
LITERATURA LLATINA 12121117
LLENGUA ALEMANYA II 12121108
LLENGUA FRANCESA II 12121112
SOCIOLINGSTICA CATALANA 12121105
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA ALEMANYA II 12121111
LITERATURA FRANCESA II 12121113
ORGENS DELS GNERES LITERARIS 12121116
PENSAMENT CLSSIC I CULTURA OCCIDENTAL 12121118
Anual
Troncals i obligatries
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I 12121104
LLENGUA ANGLESA I 12121114
Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
GRAMTICA HISTRICA DE LA LLENGUA CATALANA I 12122017
LITERATURA CATALANA CONTEMPORNIA III 12122019
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
GRAMTICA HISTRICA DE LA LLENGUA CATALANA II 12122018
Anual
Troncals i obligatries
LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XIX 12122020
Cinqu curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
SINTAXI CATALANA I 12122021
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II 12122110
SINTAXI CATALANA II 12122022
Anual
Troncals i obligatries
DIALECTOLOGIA CATALANA 12122109
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
EDICI FILOLGICA DE TEXTOS CATALANS 12122223
FOLKLORE NARRATIU CATAL 12122221
LITERATURA CATALANA ACTUAL 12122230
PLANIFICACI LINGSTICA 12121202
USOS I REGISTRES DE LA LLENGUA CATALANA 12122213
Segon quadrimestre
Optatives
ANLISI DE TEXTOS LITERARIS CATALANS 12121205
CORRECCI I GESTI DE TEXTOS CATALANS 12122211
CRTICA LITERRIA CATALANA 12122225
HISTRIA I MTODES DEL FOLKLORE 12122228
LITERATURA CATALANA I GNERE 12122227
LITERATURA LLATINA MEDIEVAL I HUMANSTICA 12122233