CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 29/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Geografia (2001) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
CARTOGRAFIA I. CARTOGRAFIA GENERAL 12091005
GEOGRAFIA FSICA I. GEOMORFOLOGIA 12091001
GEOGRAFIA HUMANA I. POBLACI 12091003
HISTRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS I: DEL NEOLTIC AL FEUDALISME 12091102
MTODES QUANTITATIUS EN GEOGRAFIA 12091101
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
CARTOGRAFIA II. CARTOGRAFIA TEMTICA 12091006
GEOGRAFIA FSICA II. CLIMATOLOGIA 12091002
GEOGRAFIA HUMANA II. GEOGRAFIA ECONMICA 12091004
HISTRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS II: DEL MERCANTILISME A LA GLOBALITZACI 12091103
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
EL MN ACTUAL I 12091107
GEOGRAFIA D'ESPANYA I 12091007
INTRODUCCI ALS SISTEMES D'INFORMACI GEOGRFICA 12091104
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
EL MN ACTUAL II 12091108
GEOGRAFIA D'ESPANYA II 12091008
GEOGRAFIA FSICA. BIOGEOGRAFIA 12091106
GEOGRAFIA RURAL 12091105
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
GEOGRAFIA DELS ESPAIS TURSTICS 12091109
GEOGRAFIA D'EUROPA I: EUROPA NRDICA, CENTRAL I ORIENTAL 12091009
GEOGRAFIA FSICA I MEDI AMBIENT 12091110
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
GEOGRAFIA D`EUROPA II: PASOS MEDITERRANIS 12091010
GEOGRAFIA URBANA 12091111
HISTRIA CONTEMPORNIA UNIVERSAL II 12091112
Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
GEOGRAFIA FSICA APLICADA I. GEOMORFOLOGIA I BIOGEOGRAFIA 12092011
GEOGRAFIA HUMANA APLICADA I. GEODEMOGRAFIA 12092013
TCNIQUES I. TCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACI 12092113
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
GEOGRAFIA FSICA APLICADA II. CLIMATOLOGIA I HIDROGEOGRAFIA 12092012
GEOGRAFIA FSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMTIC 12092114
GEOGRAFIA HUMANA APLICADA II. CIUTAT I PLANIFICACI URBANA 12092014
Cinqu curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL 12092115
GEOGRAFIA DE CATALUNYA 12092116
ORDENACI DEL TERRITORI I 12092015
TEORIA I MTODES DE LA GEOGRAFIA I 12092017
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
DESENVOLUPAMENT RURAL 12092117
ORDENACI DEL TERRITORI II 12092016
TEORIA I MTODES DE LA GEOGRAFIA II 12092018
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
APLICACIONS DELS SISTEMES D'INFORMACI GEOGRFICA 12091208
AVALUACI D'IMPACTES AMBIENTALS 12092222
GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONMIQUES I 12091202
GEOGRAFIA D'EUROPA III. LA UNI EUROPEA 12091203
GEOGRAFIA SOCIAL 12092216
PLANIFICACI TERRITORIAL DE CATALUNYA 12092217
TELEDETECCI APLICADA A LA GEOGRAFIA 12092224
Segon quadrimestre
Optatives
ANLISI DELS RISCOS NATURALS 12092223
CLIMATOLOGIA ANALTICA 12091206
CLIMATOLOGIA URBANA I DE LA CONTAMINACI ATMOSFRICA 12092221
GEOGRAFIA DE LA PERCEPCI 12092214
HIDROGEOGRAFIA 12091205
HISTRIA CONTEMPORNIA D'ESPANYA II 12092229
Anual
Optatives
PRCTIQUES EXTERNES 12092225
TREBALL D'INVESTIGACI 12092226