CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 06/12/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Geografia (2001) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
CARTOGRAFIA I. CARTOGRAFIA GENERAL 12091005
GEOGRAFIA FSICA I. GEOMORFOLOGIA 12091001
GEOGRAFIA HUMANA I. POBLACI 12091003
HISTRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS I: DEL NEOLTIC AL FEUDALISME 12091102
MTODES QUANTITATIUS EN GEOGRAFIA 12091101
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
CARTOGRAFIA II. CARTOGRAFIA TEMTICA 12091006
GEOGRAFIA FSICA II. CLIMATOLOGIA 12091002
GEOGRAFIA HUMANA II. GEOGRAFIA ECONMICA 12091004
HISTRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS II: DEL MERCANTILISME A LA GLOBALITZACI 12091103
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
EL MN ACTUAL I 12091107
GEOGRAFIA D'ESPANYA I 12091007
INTRODUCCI ALS SISTEMES D'INFORMACI GEOGRFICA 12091104
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
EL MN ACTUAL II 12091108
GEOGRAFIA D'ESPANYA II 12091008
GEOGRAFIA FSICA. BIOGEOGRAFIA 12091106
GEOGRAFIA RURAL 12091105
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
GEOGRAFIA DELS ESPAIS TURSTICS 12091109
GEOGRAFIA D'EUROPA I: EUROPA NRDICA, CENTRAL I ORIENTAL 12091009
GEOGRAFIA FSICA I MEDI AMBIENT 12091110
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
GEOGRAFIA D`EUROPA II: PASOS MEDITERRANIS 12091010
GEOGRAFIA URBANA 12091111
HISTRIA CONTEMPORNIA UNIVERSAL II 12091112
Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
GEOGRAFIA FSICA APLICADA I. GEOMORFOLOGIA I BIOGEOGRAFIA 12092011
GEOGRAFIA HUMANA APLICADA I. GEODEMOGRAFIA 12092013
TCNIQUES I. TCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACI 12092113
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
GEOGRAFIA FSICA APLICADA II. CLIMATOLOGIA I HIDROGEOGRAFIA 12092012
GEOGRAFIA FSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMTIC 12092114
GEOGRAFIA HUMANA APLICADA II. CIUTAT I PLANIFICACI URBANA 12092014
Cinqu curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL 12092115
GEOGRAFIA DE CATALUNYA 12092116
ORDENACI DEL TERRITORI I 12092015
TEORIA I MTODES DE LA GEOGRAFIA I 12092017
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
DESENVOLUPAMENT RURAL 12092117
ORDENACI DEL TERRITORI II 12092016
TEORIA I MTODES DE LA GEOGRAFIA II 12092018
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONMIQUES I 12091202
GEOGRAFIA DELS PASOS SUBDESENVOLUPATS 12091204
GEOGRAFIA D'EUROPA III. LA UNI EUROPEA 12091203
GEOGRAFIA SOCIAL 12092216
HISTRIA CONTEMPORNIA D'ESPANYA I 12092228
PLANIFICACI TERRITORIAL DE CATALUNYA 12092217
TELEDETECCI APLICADA A LA GEOGRAFIA 12092224
Segon quadrimestre
Optatives
ANLISI DELS RISCOS NATURALS 12092223
AVALUACI D'IMPACTES AMBIENTALS 12092222
CLIMATOLOGIA ANALTICA 12091206
FOTOINTERPRETACI 12091207
GEOGRAFIA DE LA PERCEPCI 12092214
HIDROGEOGRAFIA 12091205
HISTRIA CONTEMPORNIA D'ESPANYA II 12092229
Anual
Optatives
PRCTIQUES EXTERNES 12092225
TREBALL D'INVESTIGACI 12092226