CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 08/04/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Història de l'Art (2001) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ANLISI SIMBLICA 12071109
ART CLSSIC 12071002
ART PREHISTRIC I DEL PRXIM ORIENT 12071001
HISTRIA ANTIGA UNIVERSAL I 12071101
HISTRIA ANTIGA UNIVERSAL II 12071102
MITOLOGIA CLSSICA 12071108
TCNIQUES ARTSTIQUES 12071011
TEORIA DE L'ART I 12071009
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
CONSERVACI DEL PATRIMONI CULTURAL 12071012
TEORIA DE L'ART II 12071010
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ART MEDIEVAL I 12071003
ART MEDIEVAL II 12071004
HISTRIA MEDIEVAL UNIVERSAL I 12071103
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ART BARROC 12071006
ART DEL RENAIXEMENT 12071005
HISTRIA MEDIEVAL UNIVERSAL II 12071104
HISTRIA MODERNA UNIVERSAL I 12071105
HISTRIA MODERNA UNIVERSAL II 12071106
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
ART CATAL I 12071111
ART DEL SEGLE XIX 12071007
HISTRIA CONTEMPORNIA UNIVERSAL I 12071107
MUSEOLOGIA I 12071110
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
ART CATAL II 12071112
ART DEL SEGLE XX 12071008
Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
CONSERVACI I TEORIA DE LA RESTAURACI 12072115
FONTS DE LA HISTRIA DE L'ART I 12072013
HISTRIA DE LA MSICA I 12072017
HISTRIA DE LES IDEES ESTTIQUES I 12072019
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
FONTS DE LA HISTRIA DE L'ART II 12072014
HISTRIA DE LA MSICA II 12072018
HISTRIA DE LES IDEES ESTTIQUES II 12072020
MUSEOLOGIA II 12072114
Cinqu curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
HISTRIA DEL CINEMA I 12072015
PATRIMONI ETNOLGIC I NOVA MUSEOGRAFIA 12072113
LTIMES TENDNCIES ARTSTIQUES 12072117
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
HISTRIA DEL CINEMA II 12072016
RGIM JURDIC DEL PATRIMONI CULTURAL 12072116
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ART DEL RENAIXEMENT ESPANYOL 12073204
ART DEL SEGLE XX A ESPANYA 12073207
ART I CULTURES ORIENTALS 12073236
FORMES I FRMULES DE LES ARTS ESCNIQUES I (DES DE L'ANTIGUITAT FINS AL RENAIXEMENT) 12073228
PATRIMONI I SOCIETAT 12073219
Segon quadrimestre
Optatives
ART BARROC ESPANYOL 12073205
ART I MESTISSATGE 12073230
ART I RELIGI 12073221
ART I SOCIETAT 12073211
ART LLATINOAMERIC CONTEMPORANI 12073217
ART MEDIEVAL D'ESPANYA II 12073203
FORMES I FRMULES DE LES ARTS ESCNIQUES II (DES DEL RENAIXEMENT FINS ALS NOSTRES DIES) 12073229
HISTRIA CONTEMPORNIA UNIVERSAL II 12073225
HISTRIA DEL CINEMA ESPANYOL 12073231
PRCTIQUES EXTERNES 12073233