CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 27/10/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Psicopedagogia (2003) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
DISSENY, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DEL CURRÍCULUM 11172002
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN EL CONTEXT FAMILIAR 11172102
MČTODES D'INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ 11172004
PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ 11172005
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
ASSESSORAMENT A INSTITUCIONS EDUCATIVES 11172101
DIAGNŇSTIC EN EDUCACIÓ 11172001
EDUCACIÓ ESPECIAL 11172003
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
INTERVENCIÓ PSICOPEDAGŇGICA EN ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT 11172006
MODELS D'ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGŇGICA 11172010
TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT 11172103
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGŇGICA 11172009
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 11172007
PROGRAMES I ACCIONS EN EDUCACIÓ ESPECIAL 11172104
Anual
Troncals i obligatňries
PRŔCTICUM 11172008
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ORIENTACIÓ I TUTORIA EN EDUCACIÓ OBLIGATŇRIA 11172207
PSICOLOGIA DE LA SUPERDOTACIÓ 11172213
Segon quadrimestre
Optatives
ADAPTACIONS CURRICULARS 11172201
DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ PROFESSIONAL DEL DOCENT 11172203
EDUCACIÓ EMOCIONAL EN LA INFŔNCIA I L'ADOLESCČNCIA 11172211
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA A LA VELLESA 11172212