CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 27/07/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Pedagogia (2002) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
BASES METODOLŇGIQUES DE LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA I 11151002
EDUCACIÓ PERMANENT 11151101
PROCESSOS PSICOLŇGICS BŔSICS 11151008
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
BASES METODOLŇGIQUES DE LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA II 11151003
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ 11151102
TECNOLOGIA EDUCATIVA 11151011
Anual
Troncals i obligatňries
HISTŇRIA DE L'EDUCACIÓ 11151005
PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I DE L'EDUCACIÓ 11151009
SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ 11151010
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
ANTROPOLOGIA DE L'EDUCACIÓ 11151001
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS I 11151006
TČCNIQUES DE RECOLLIDA I ANŔLISI DE DADES EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA 11151109
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS II 11151007
TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORŔNIES DE L'EDUCACIÓ 11151103
Anual
Troncals i obligatňries
DIDŔCTICA GENERAL 11151004
TEORIA DE L'EDUCACIÓ 11151012
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
MČTODES D'INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ 11151107
PRŔCTICUM I 11151013
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
DIAGNŇSTIC EN EDUCACIÓ 11151105
EDUCACIÓ ESPECIAL 11151106
PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS 11151104
Quart curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
AVALUACIÓ DE PROGRAMES, CENTRES I PROFESSORS 11152017
ECONOMIA DE L'EDUCACIÓ 11152015
EDUCACIÓ COMPARADA 11152016
FORMACIÓ I ACTUALITZACIÓ EN LA FUNCIÓ PEDAGŇGICA 11152018
POLÍTICA I LEGISLACIÓ EDUCATIVA 11152020
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
DESENVOLUPAMENT DE COMPETČNCIES PROFESSIONALS 11152112
DISSENY, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DEL CURRÍCULUM 11152014
PEDAGOGIA SOCIAL 11152019
Cinquč curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
PRŔCTICUM II 11152021
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
ASSESSORAMENT A INSTITUCIONS EDUCATIVES 11152110
DESENVOLUPAMENT D'EQUIPS PROFESSIONALS EN EDUCACIÓ 11152111
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 11152108
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ASSESSORAMENT I PLANS DE FORMACIÓ EN EMPRESES 11152223
EDUCACIÓ PER A LA SALUT 11151218
FORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 11151217
HISTŇRIA DE LA PEDAGOGIA CATALANA 11151212
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'ENTITATS CULTURALS 11151213
ORIENTACIÓ I TUTORIA EN EDUCACIÓ OBLIGATŇRIA 11152236
PROGRAMES I ACCIONS EN EDUCACIÓ ESPECIAL 11152232
RECURSOS TECNOLŇGICS PER A LA FORMACIÓ 11151219
RETŇRICA DE LA IMATGE I EDUCACIÓ 11151201
TEORIA I HISTŇRIA DE L'EDUCACIÓ JUVENIL 11151216
Segon quadrimestre
Optatives
ADAPTACIONS CURRICULARS 11152231
ANŔLISI D'INVESTIGACIONS EDUCATIVES 11152225
DESADAPTACIÓ SOCIAL I INTEGRACIÓ DE PERSONES I MINORIES 11151215
DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ PROFESSIONAL DEL DOCENT 11152240
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDŔCTICS 11151208
INFORMŔTICA APLICADA A L'EDUCACIÓ 11151203
INTERVENCIÓ DIDŔCTICA EN EDUCACIÓ D'ADULTS 11151207
L'EMPRESA COM ESCENARI DE FORMACIÓ 11152221
MARC EPISTEMOLŇGIC DE L'EDUCACIÓ EN EL SEGLE XXI 11152228
PEDAGOGIA HOSPITALŔRIA 11151211
PROGRAMES I PROCESSOS EDUCATIUS PER A LA TERCERA EDAT 11151210
QUALITAT DE L'EDUCACIÓ 11152239
TEORIA I HISTŇRIA DE L'EDUCACIÓ DE GČNERE 11151202
TEORIA I HISTŇRIA DE LES INSTITUCIONS EDUCATIVES EUROPEES 11152235