CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 20/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Relacions Laborals (2002) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET DEL TREBALL I 15061006
HISTRIA SOCIAL I POLTICA CONTEMPORNIA 15061014
INSTITUCIONS DE DRET CONSTITUCIONAL 15061011
INSTITUCIONS DE DRET PRIVAT 15061013
MTODES I TCNIQUES D'INVESTIGACI SOCIAL 15061023
PSICOLOGIA DEL TREBALL 15061019
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET DEL TREBALL II 15061007
INSTITUCIONS DE DRET ADMINISTRATIU 15061012
INTRODUCCI AL DRET PROCESSAL 15061101
ORGANITZACI D'EMPRESES I 15061015
PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS 15061020
SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS LABORALS 15061024
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I 15061001
DRET DEL TREBALL III 15061008
DRET SINDICAL I 15061004
ORGANITZACI D'EMPRESES II 15061016
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II 15061002
DRET SINDICAL II 15061005
INSTITUCIONS DE DRET TRIBUTARI 15061102
POLTIQUES DE RECURSOS HUMANS 15061009
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL 15061021
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III 15061003
PRCTIQUES INTEGRADES I 15061017
Segon quadrimestre
Troncals i obligatries
DRET PROCESSAL DEL TREBALL 15061103
PRCTIQUES INTEGRADES II 15061018
PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS 15061010
SALUT, SEGURETAT I HIGIENE 15061022
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
COMPTABILITAT 15061210
DRET DE LA FUNCI PBLICA 15061204
INTRODUCCI A L'ECONOMIA 15061214
MEDI AMBIENT I RELACIONS LABORALS 15061213
TCNIQUES DE SELECCI 15061216
Segon quadrimestre
Optatives
DRET SANCIONADOR DEL TREBALL 15061202
PRCTIQUES EN EMPRESES 15061220
RGIM JURDIC DELS TREBALLADORS ESTRANGERS 15061205