CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 23/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Psicopedagogia (2003) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
DISSENY, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DEL CURRÍCULUM 11172002
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN EL CONTEXT FAMILIAR 11172102
MČTODES D'INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ 11172004
PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ 11172005
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
ASSESSORAMENT A INSTITUCIONS EDUCATIVES 11172101
DIAGNŇSTIC EN EDUCACIÓ 11172001
EDUCACIÓ ESPECIAL 11172003
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
INTERVENCIÓ PSICOPEDAGŇGICA EN ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT 11172006
MODELS D'ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGŇGICA 11172010
TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT 11172103
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGŇGICA 11172009
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 11172007
PROGRAMES I ACCIONS EN EDUCACIÓ ESPECIAL 11172104
Anual
Troncals i obligatňries
PRŔCTICUM 11172008
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
EDUCACIÓ MULTICULTURAL 11172205
PSICOLOGIA DE LA SUPERDOTACIÓ 11172213
TČCNIQUES PROJECTIVES 11172216
Segon quadrimestre
Optatives
ADAPTACIONS CURRICULARS 11172201
EDUCACIÓ EMOCIONAL EN LA INFŔNCIA I L'ADOLESCČNCIA 11172211