CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 23/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Mestre Especialitat en Educació Especial (1997) Continuar per seleccionar crčdits lliures

Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
DIDŔCTICA DE LA LLENGUA I 11091104
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
PRŔCTICUM I 11091014
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ 11091012
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
PRŔCTICUM II 11091015
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA DEFICIČNCIA MENTAL 11091019
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'APRENENTATGE EN LA LECTOESCRIPTURA 11091022
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ 11091013
ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR 11091011
TRASTORNS DE LA CONDUCTA I DE LA PERSONALITAT 11091020
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
APRENENTATGE DE PROCEDIMENTS 11091208
Segon quadrimestre
Optatives
ANŔLISI MUSICAL 11091212
EXPRESSIÓ CORPORAL 11091202
INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS 11091206
TČCNIQUES PLŔSTIQUES EN EL MARC ESCOLAR 11091203