CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 23/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Educació Social (1999) Continuar per seleccionar crčdits lliures

Segon curs
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
DIDŔCTICA DIFERENCIAL 11081104
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatňries
PRŔCTICUM II 11081012
PRŔCTICUM III 11081013
Segon quadrimestre
Troncals i obligatňries
INTERVENCIÓ DIDŔCTICA EN EDUCACIÓ D'ADULTS 11081108
INTRODUCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 11081102
PEDAGOGIA SOCIAL 11081107
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS I 11081201
Segon quadrimestre
Optatives
LA INTEGRACIÓ EDUCATIVA 11081219
L'ORIENTACIÓ LABORAL I SOCIOLABORAL II 11081217